รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี และ อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เป้าหมายการดำเนินงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในปี พ.ศ. 2567 และรายงานความคืบหน้าศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการจัดแสดงอุปกรณ์และสาธิตการกู้รชีพ กู้ภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย 

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ และศาสนา อย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ได้ดำเนินรอยตามปณิธานของมูลนิธิฯ ด้วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรมพร้อมออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” รวมทั้งได้พัฒนาให้เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกช่วงวัย และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้แคมเปญ “ยืนหนึ่งเรื่องจีน รู้จริง ทำได้ ใส่ใจทุก Gen.”
 Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>