ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วดี สายืน นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ น.ส.พลอยพรรณ สรรพรอด นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ นายภูวเนตร ก้อนทอง นศ.ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2567 โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศ.พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ พร้อมให้โอวาท ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2567Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>