มฉก. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม มฉก. โดยมี  รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นประธาน เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีพิธีเจิมตำราเรียน พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศแก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ร่วมทำกิจกรรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 345 คน และประกาศรางวัลผลประกวดพานไหว้ครู ผลปรากฏว่า คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ และคณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม

 
 
 


Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>