สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ และการออกคูหาแสดงนิทรรศการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในงานสัปด์หความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นงานที่นำมีกิจกรรมด้านความปลอดภัย และการส่งเสริมความปลอดภัย หลายด้าน เช่น การนำเสนอผลงานวิจัยด้านความปลอดภัย การจัดนิทรรศการ การออกร้านด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทชั้นนำของประเทศ รวมถึงการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยดีเด่นประจำปี โดยคูหานิทรรศการของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน ศิษย์เก่า และผู้สนใจในกิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการด้าน “ความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว” ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชา และผลงานวิชาการ รวมถึงเล่มเกมส์ที่ทางคณะวิชาจัดเตรียมไว้ ทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงาน และที่ได้เป็นผู้จัดโครงการได้รับประสบการณ์ และความรู้เพิ่มเติมด้านประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ อันจะสามารถต่อยอดไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>