ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการอาคารใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ชั้น 4  อาคารใหม่  โรงพยาบาลหัวเฉียว  

และในวันเดียวกันได้รับเกียรติจาก  ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และคุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษา “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลหัวเฉียว  รุ่นที่ 3”  โดยท่าน ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน มูลค่า 12 ล้านบาท ณ ห้องประชุม  ชั้น 7 อาคารใหม่โรงพยาบาลTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>