เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวเปิดงาน โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “ จาง จ้ง จิ่ง  ครั้งที่ 2 ”  เรื่อง “ การรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งด้วยการแพทย์แผนจีน” โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และคลินิกหัวเฉียวไทย – จีน แพทย์แผนไทย ได้แก่  ศ.หยางจินคุน ( 杨金坤) ศ. เถียนเจี้ยนฮุย (田建辉)  ผู้เชี่ยวชาญแผนกโรคเนื้องอกและมะเร็งประจำโรงพยาบาลหลงหวา รศ. พญ. สมฤดี คงคาวิฑูร  (徐慧兰) และ อ.พจ.เหอชวนตี้ (何川娣) และ อ.พจ. อรกช  มหาดิลกรัตน์ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 85 ท่าน และอบรมเป็นเวลา 2 วัน กล่าวคือ 27 -28 สิงหาคม 2558 . 

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>