มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 24 ปี ภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ ศาลตายาย และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์  จำนวน 1 ราย ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  จำนวน 15 ราย  และชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 10 ราย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี  สมควรได้รับเหรียญที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย  จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย และมีอาจารย์ประจำได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 12  ราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นผู้มอบ และพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารอำนวยการ มฉก.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>