มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน ปีที่ 3 MEA Energy Saving Building Awards 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง และผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสู่การประกวดในกิจกรรมระดับอาเซียน เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มฉก. โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินกิจกรรมประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ 29 มีนาคม 2559Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>