ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดงานประเพณี รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ เวทีถนนข้าวต้มกุ๊ย เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา เห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม ช่วยสืบสานให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป 3 องค์  ณ ศาลาไทย การแสดงสาวรำวงร่วมกับวงดนตรีร่มโพธิ์ทอง การประกวดเทพบุตร นางสงกรานต์ นางสงกรานต์จำแลง และการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผลการแข่งขันแต่ละประเภท เนื่องในวันส่งท้ายกลิ่นอาย เทศกาลสงกรานต์

ผลการแข่งขัน “นางสงกรานต์”

Popular Vote ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด

ผลการแข่งขัน “เทพบุตรสงกรานต์”

Popular Vote ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะนิติศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

ผลการแข่งขัน “นางสงกรานต์จำแลง”

Popular Vote ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะกายภาพบำบัดTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>