รองศาตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน ในการต้อนรับคณะแทนจาก Qilu Institute of Technology  สาธารณรัฐประชาชนจีน  นำโดย  ศาตราจารย์หยาง ยีถิ่ง (Prof. Yang Yiting)  รองอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559  เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  และได้ตกลงกันจะร่วมมือจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ด้านบริหารธุรกิจในรูปแบบ 2+2 กับรูปแบบ 0.5+3.5  และหลักสูตรระดับปริญญาโท  ด้านบริหารธุรกิจในรูปแบบ 0.5+1.5

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>