คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบขีดหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 31 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร วนิดา ดุรงคฤิทธิ์ชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีกิจกรรม “สายใยผูกพันจากครูสู่ดอกแก้วรุ่นที่ 31” โดยคณาจารย์ และกิจกรรม “สายใยผูกพันน้องพี่”  โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง“สู่ความเป็นวิชาชีพพยาบาลด้วยใจที่เป็นสุข” โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล วัดนาป่าพง ปทุมธานี ณ ห้องบรรยายพิเศษ 1 อาคารเรียน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมาTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>