คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003 ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการในการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ การบริการทางวิชาการภายนอก การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท และโรงงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาจารย์กาญจนา วิจิตรธรรมรส ผู้จัดการคลินิกหัวเฉียว และอาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ของ ม.หัวเฉียวฯ มีอุปกรณ์ทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย เช่นเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เครื่องตรวจสารเคมีในเลือดและ เครื่องตรวจปัสสาวะ สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจแบบอัตโนมัติ ด้วยบาร์โค๊ด เชื่อมต่อระบบ Laboratory Information System (LIS) ซึ่งผลที่ได้จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของผู้เข้ารับบริการทำให้ทราบผลได้รวดเร็วและถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและสลับตัวอย่างตรวจ ทั้งนี้ อาจารย์กาญจนา ยังได้รับรางวัลสูงสุดของผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2 ปีซ้อน ปี 2014 และ 2015

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2312-6300 ต่อ 1542Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>