ประชุมวิชาการครบรอบ 1 ทศวรรษ การก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องสื่อปะสม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. เป็นประธาน ประชุมวิชาการครบรอบ 1 ทศวรรษของการก่อตั้ง คณะการแพทย์แผนจีน และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ แผนจีนเซี่ยงไฮ้ จัดโดยคณะการแพทย์แผนจีน มฉก. ภายในงานจัดให้ มีการบรรยาย เรื่อง แนวคิดในการแยกแยะสภาวะโรคและรักษา ตามหลักการแพทย์แผนจีน (พิจารณาจากการรักษาโรคหัวใจวายเรื้อรัง) วิทยากรโดย ศ.เหยียน ซื่อหยุน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย การแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และ เรื่อง ประวัติโดยสังเขปการพัฒนา ของการฝังเข็มรมยา วิทยากรโดย ศ.เฉิน ลี่หยุน อาจารย์ประจำ คณะพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เซี่ยงไฮ้ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่แพทย์แผนจีนและแพทย์ตะวันตก อันจะเกิด ประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพของประชาชนชาวไทย ในการนี้ ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อดีตอธิการบดี มฉก. ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ ศ.เหยียน ซื่อหยุน และร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นพิกุล) เป็นที่ระลึก ณ สนามด้านข้างประติมากรรมนกหงัง
 


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>