มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงกตเวทิตาและสดุดีเกียรติคุณของท่าน ซึ่งภายในงาน จัดให้มีพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ โดยมี คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ พร้อมด้วยทายาทตระกูล เตชะไพบูลย์ คณะผู้บริหาร จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการสภา มฉก. กรรมการ บริหารสภาของ มฉก. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มฉก. และแขกผู้มีเกียรติจากสมาคม มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆนอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบทุนส่งเสริมคุณธรรม พิธีมอบรางวัล รางวัลเยาวชนจิตอาสา พร้อมโล่ที่ระลึก โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ และ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม มฉก.Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>