คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก. ร่วมวางศิลาฤกษ์ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด

อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มฉก.พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด  ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดบู๊ทจัดนิทรรศการวิชาการเกี่ยวกับปลาสลิดในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดโดยองค์บริหารส่วนตำบลคลองด่าน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จ.สมุทรปราการTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>