ดร.สุขุม นวพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง ม.หัวเฉียวฯ มอบเงินทุนให้แก่คณะกายภาพบำบัด

ดร.สุขุม นวพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(มฉก.) และกรรมการสภา มฉก. มอบเงินทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้คณะกายภาพบำบัด มฉก. โดยมี ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล นายกสภา มฉก.เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำมาจัดตั้งเป็น “กองทุน ดร.สุขุม นวพันธ์ เพื่อคณะกายภาพบำบัด มฉก.” เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาการของคณะกายภาพบำบัด มฉก. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 มฉก. วิทยาเขตยศเสTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>