รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พระพุทธรูป  3 องค์  ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  ศาลตายาย ณ มฉก. 1 และศาลเจ้าที่ ณ มฉก. 2 ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวหัวเฉียว และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน  ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>