คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรม เรื่อง "ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 700 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง และเกียรติบัตร) และหากชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ลดเหลือท่านละ 500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีเลขที่ 168-2-00999-7 หรือบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร 18 บัญชีเลขที่ 450-2-05411-8

- จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม
- รายละเอียดโครงการ

โปรดส่งใบตอบรับพร้อมหลักฐานการโอนเงินให้คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>