เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เพื่อที่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมพิธีสักการะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานบนเสลี่ยง ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง และเริ่มขบวนแห่อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮง ขบวนแห่เส้นทางหลังอาคารอำนวยการ - แยกสนามบาสเกตบอล – อาคารโภชนาการ ๒ – วงเวียนจักรยาน - สวนลวดลาย-ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ระหว่างทางก็มีคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสักการะหลวงปู่ไต้ฮงตลอดเส้นทาง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้นิมนต์ พระจากวัดมังกรกมลาวาส เล่งเน่ยยี่ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาว ม.หัวเฉียวฯ ทุกคนด้วยTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>