ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานการสัมมนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม “สืบจากส้วม” โดยมี คุณลีนรัตน์ ธีระพงษ์รามกุล ผู้ก่อตั้งและสถาปนิกอาวุโส บริษัท Banana Studio คุณไพรินทร์ มณีทิพย์ นักจัดการความรู้จากมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นวิทยากร และ อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. เป็นผู้ดำเนินรายการ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสะท้อนมุมมองเรื่องราวประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของระบบสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. 

 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>