คณะการแพทย์แผนจีน จัดงานวันแพทย์จีนประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในช่วงของสัปดาห์ดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งแสดงผลงานของนักศึกษา ในหัวข้อ “สุขภาพดีจากภายใน สวยสดใส่สู่ภายนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แพทย์แผนจีน” การตอบปัญหาทางด้านการแพทย์แผนจีน มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในด้านของเภสัชวิทยาจีน อาหารเป็นยา เป็นต้น และในการเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ พร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่าง Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>