คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 32/2559 โดย อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หนึ่งเดียวป่อเต็กตึ๊ง ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสมัยเก่าก่อนเป็น คลอง เล้าหมู คมนาคมยังไม่มีการพัฒนา จนมาถึงปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างเต็มภาคภูมิจนปัจจุบันนี้ และวิทยากรอีกท่าน ได้แก่ อาจารย์รีนา ฉันทแดนสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การก้าวสู่พยาบาลวิชาชีพอย่างภาคภูมิ ซึ่งมีนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีกิจกรรมออกบูธรับสมัครงานกว่า 10 บูธจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>