คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดงศาลจำลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการว่าความและศาลจำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในกระบวนการพิจารณาของศาลในลักษณะเสมือนจริง ให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในลำดับขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลมากขึ้น ซึ่งแสดงโดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากการแสดงศาลจำลองกรณีน็อตกราบรถ ศาลตัดสินคดีให้น็อตเป็นผู้แพ้คดี จากการทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บสาหัส ขู่บังคับให้คู่กรณีกระทำการที่ไม่เป็นเหตุอันควรด้วยการบังคับให้กราบรถ ณ ห้องโถงอาคารหอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>