ผลการประกาศรางวัลตอบคำถามกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยรองอธิการบดี (รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

1. น.ส.อภิญญา พัฒนไพศาลวงศ์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. น.ส.ศศิรดา ช้างแรงการ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
3. ม.ล.วชิรนันท สุขสวัสดิ์ นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4 นางปทิตตา เสวีวัลลภ กองคลัง 
5 น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง สำนักทะเบียนและประมวลผล

.....ขอเชิญชาว มฉก. ร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 
.....สำหรับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยมีคะแนนการร่วมกิจกรรมให้ตามเกณฑ์ และจะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงในระบบของมหาวิทยาลัย

 Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>