รองศาตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับ  อาจารย์ธีรวัฒน์  ศรินทุ  อาจารย์ศุภชัย  ปัญญาวีร์ รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญสุข  และอาจารย์วรชนาธิป  จันทนู  คณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2017  (TEA 2017)  ด้านบุคลากร (ประเภทผู้บริหาร) (อาคารควบคุม) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลงานและให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแก่ คณะกรรมมการ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  มฉก. Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>