พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
 
 
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน “พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ซึ่งจัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มฉก. เป็นการรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง  พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ
 

โดยมีพิธีอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงและจัดขบวนแห่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาร่วมสักการะบูชา  จากนั้นเป็นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง ตลอดจนเผยแพร่ชีวประวัติและคุณธรรมความดีงามด้านสาธารณกุศลที่ควรค่าแก่การถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาต่อไป

 
 


Total 882 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>