มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 194  เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม  สร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต ตรวจมะเร็งเต้านม คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล   ไขมันในเลือด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบำบัดให้บริการ และให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาด้วยการแมะ และการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และคณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอ และแจกขนม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน กำจัดเหา ตัดผมชาย และหญิงเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในครั้งนี้มีให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ณ วัดหัวคู้วราราม ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>