รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 รางวัลผู้บริหารผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติ หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>