คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ (Law HCU Open House 2017) ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำคณะนิติศาสตร์ แนวทางการประกอบอาชีพกฎหมาย โดยอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน การสาธิตการแสดงศาลจำลอง จากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2-113 ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>