คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการสัปดาห์วันรพี’ 60 มีการบรรยายพิเศษ โดย ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ เรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแนวพระราชดำริด้านกฎหมายไทย และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ และอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มฉก. Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>