นายชัชนันท์ โคตรสา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัล 3 รางวัล  การประกวดภาพถ่าย "สมุทรปราการน่าเที่ยว"  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานภาพถ่าย “สมุทรปราการน่าเที่ยว”  เมือวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมซาซ่า บางปู สมุทรปราการ

โครงการประกวดภาพถ่ายของจังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นมุมมองจากช่างภาพที่ถ่ายทอดความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่น วิถีชีวิต ของชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>