โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  
 
3 สถาบันรวมเป็นหนึ่งเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ดีออกมารับใช้สังคมในโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน เรียนพยาบาลฟรี 4 ปี 40 ทุน มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท
 
ดร.สมาน  โอภาสวงศ์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  และกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  และ รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษาพยาบาล “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ม.หัวเฉียวฯ  โรงพยาบาลหัวเฉียว”  จำนวน 40 ทุน  มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ 3 ประการ  คือ  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องการความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาลที่ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนักในวงการสาธารณสุข  สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้พ้นจากความยากจน  และสร้างความพร้อมแก่โรงพยาบาลหัวเฉียว  รองรับการเปิดเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอาเซียนของไทย  เมื่อวันศุกร์ที่  14  มีนาคม  2557  ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 2  โรงพยาบาลหัวเฉียว
 
 


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>