คณะผู้บริหาร มฉก. เข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี  ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดี นางนิตยาภรณ์ ศิลาบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง และ Miss Jiang Nannan อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านนิ่ง ฟู่ขุย (Ning Fukui) เอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ก้าวเป็นผู้นำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศต่าง ๆ และในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ กว่า 40 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยกว่างซี มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เป็นต้นTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>