พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มฉก. สถานที่อันทรงเกียรติ ซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงาม สถานที่แห่งความประทับใจและสง่างาม รวมถึงมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ที่สำเร็จการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ร่วมแสดงความยินกับบุตรหลานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี โดยปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น 2,326 คน แยกเป็นมหาบัณฑิต 84 คน และบัณฑิต 2,242 คน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang)    โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จำนวน 26 คน และประเภทเหรียญเงิน จำนวน 19 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก โดยท่านประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดีชื่นชมกับความก้าวหน้าและความสำเร็จ  ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจของการตั้งแถวของมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>