สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ ศ.นพ.สี่ว์เจี้ยนกวน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกันเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี โดยมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่กว่า 800 คน 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีแนวคิดในการยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนและเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจีน คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้จะร่วมมือกันเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนชั้นสูงมีกำลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนาผลักดันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการแพทย์แผนโบราณของประเทศไทยและจีนให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>