เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการเรียนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) เป็นสัปดาห์ที่ 8 โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ. ไอ .ที) เป็นผู้บรรยาย เรื่องผลแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน ต่อวิสัยทัศน์แห่งความร่วมมือที่ยั่งยืน พร้อมเป็นตัวแทน วทจ.รุ่นที่ 1 มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>