รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มฉก. ร่วมสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลตายาย เนื่องในวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปณา มฉก. นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เจริญน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาจารย์ จำนวน 46 ราย  เหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จำนวน 38 ราย และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 รายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>