คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 33  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 119 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร. สายใจ พัวพันธ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีกิจกรรม“สายใยผูกพันจากครูสู่ดอกแก้ว รุ่นที่ 33” พร้อมทั้งมอบรางวัลผูัทำประโยชน์ด้านกิจการนักศึกษา และรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการแนวปฏิบัติที่ดี การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ (IPE) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ด้วย ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>