มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดงาน HCU Energy 2018 “Together we go” ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารบรรณสาร  ภายใต้แนวคิด “ประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม” โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโครงงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  ทั้งนี้นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมแรลลี่จักรยานสีขาว แข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่นเกมส์ชิงของรางวัลจากบูธต่าง ๆ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>