หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1 รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม (จีน-ไทย)” โดยรองศาสตราจารย์จูสีจวิน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ทำอย่างไรให้อายุยืนเป็นหมื่น ๆ ปี” โดย อ.พจ.อรภา  ศิลมัฐ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>