การแข่งขันไทเก๊กฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงยิมเนซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งชมรมไทเก๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรก นำทีมโดยอาจารย์นัยนา วัจน์ประภาศักดิ์ และอาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์ อาจารย์ผู้ฝึกสอน ถือเป็นการฉลองเปิดสนามครั้งแรกของชมรมด้วยการคว้าเหรียญรางวัลมาครอบครองชนะทีมที่เข้าแข่งจำนวน 20 ทีม โดยอาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์ คว้า 1 เหรียญเงิน จากรำมวยไทเก๊ก 24 ท่า รุ่นอายุ 26-50 ปี และนางสาวดวงรัตน์ เอกตระกูลชล คว้า 1 เหรียญทองแดง จากรำมวยไทเก๊ก 24 ท่า รุ่นอายุต่ำกว่า 25 ปี
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอนรายวิชารำมวยไทเก๊กเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เรียนวิชารำมวยไทเก๊กมากที่สุดในประเทศไทย  การเรียนวิชารำมวยไทเก๊กจะทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง  ระบบประสาทและสมองได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเอง จิตใจสงบมีเมตตากรุณา และฝึกให้เป็นคนมีนิสัยหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
 

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>