รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหอพักติดดาว ประจำปี 2556 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี และบุคลากร มฉก. ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

 
\"\"
 
โครงการประกวดหอพักติดาว  เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เพื่อรับรองมาตรฐานหอพัก และส่งเสริมผู้ประกอบการหอพักพันธมิตรให้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมเป็นที่พักอาศัยที่ดีแก่นักศึกษา มฉก. ทั้งนี้มีหอพักที่ได้รับรองมาตรฐานและเข้ารับมอบเกียรติบัตร  จำนวน 5 หอ  ได้แก่ หอพักสตรีเตียกุ่ยฮวด หอพักเตียกุ่ยลิฟวิ่งเพลส หอพักกิตตินครรีสอร์ท หอพักภาวินี และหอพักยูเฮาส์
 
\"\"
 
\"\"
\"\"
\"\"
 


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>