มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดับร้อนสงกรานต์นี้มอบส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท ให้กับผู้สมัครเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์. คณะนิเทศศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ. คณะศิลปศาสตร์. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน. และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม. ภายในวันที่  13-16 เมษายน. 2562. เท่านั้น. นอกจากนี้ยังมอบสิทธิ์สมัครก่อนมีสิทธ์ก่อนสำหรับคณะสายวิทย์สุขภาพ. ได้แก่. คณะพยาบาลศาสตร์.กำหนด 12,000 คะแนน คณะเทคนิคการแพทย์. คณะกายภาพบำบัด.  และคณะแพทย์แผนจีน. กำหนด. 10,000 คะแนน.  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้. สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดสนใจสมัครเรียนออนไลน์ที่ http://admission.hcu.ac.th. สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนรับสมัคร. 085-489-3710-14. ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>