เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 1 เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดจากการศึกษากลุ่มโรคร้อน (温病学)ในทางคลินิก ณ ห้องสิรธารา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยอาจารย์หวัง ซิ้วเหลียน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 26 คนTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>