มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  และสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล  สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน  เปิดหลักสูตรใหม่สำหรับผู้บริหารรุ่นกลางเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย - จีน (วมทจ.) New Gen Thai - Chinese Leadership Studies (NTCL) เพื่อพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพนำองค์กรสู่ยุค 4.0 และขับเคลื่อนไปในแนวทางของเศรษฐกิจโลกและประเทศจีน  พร้อมเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจวัฒนธรรมการทำธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศจีน  ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้รับการตอบรับจากทายาทลูกหลานเจ้าสัวและเจ้าของธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยตบเท้าเข้าศึกษาจำนวน  86  คน  ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณต่อ ฯพณฯ หยาง  ซิน  อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ในโอกาสให้เกียรติอย่างสูงเป็นประธานเปิดการศึกษาและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าศึกษา  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2562 ณ ห้องพาเพลิน  ชั้น 8 โรงแรมหรรษา  ราชดำริ  กรุงเทพฯTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>