เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย โดยมี คุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการและประธานสถาบันผู้นำไทย-จีน ร่วมในพิธี  พร้อมกันนี้มีบรรยายพิเศษเรื่อง "เส้นทางเจ้าสัวในประเทศไทย" โดย ดร. สุวิทย์ ธนียวัน และ เรื่อง “สืบสานตำนานลอดลายมังกร” โดย  คุณไปรเทพ  ซอโสตถิกุล จากนั้นคณะนักศึกษาฯได้เข้ากราบ องค์หลวงปู่ไต้ฮงที่ศาลเจ้ามูลนิธิฯ และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของมูลนิธิฯ พร้อมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัย กู้ชีพ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วยTotal 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>