วันที่ 3 มีนาคม 2563 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันการเข้าสอบสายเข้ารับรางวัลกับท่านอธิการบดี (รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) รางวัลที่ 1 นางสาว​อภิ​ชญา​ภรณ์​ แก้ว​สนิท (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) รางวัลที่ 2 นางสาวศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์ (คณะพยาบาลศาสตร์) รางวัลที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ จินดา (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) รางวัล popular voet นางสาวศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>