เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก2) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในห้องเรียน และโรงอาหาร ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ที่นั่งภายใน รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ราวบันได และปุ่มกดลิฟต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้า แม่บ้านร่วมกันทำความสะอาดTotal 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>