มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเป็นประจำทุกปี  ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระพุทธรูป 3 องค์ คือ หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม  หลวงพ่อโสธร  หลวงพ่อโต  จำนวน  1  คู่ ณ ศาลาไทย มฉก. และเดินทางไปยังวัดศรีวารีน้อย เพื่อถวายต้นเทียน ปัจจัย และเครื่องไทยธรรม  โดยในปีนี้มียอดเงินร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวนเงินทั้งสิ้น  26,078  บาทTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>