ม.หัวเฉียวฯ ร่วมใจสวมเสื้อฟ้าเทิดพระเกียรติ  12  สิงหาคม  2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รองอธิการบดี  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  รองอธิการบดี  และอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  88  พรรษา  12  สิงหาคม  2563 เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น. ณ ประตูเสด็จTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>